วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สีเสื้อผ้าประจำวันสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ประจำวัน จากสูตรโบราณ ที่คนเฒ่าชราเล่าสืบกันมา...นำมาฝาก